vrijdag 21 september 2018

Week van de mobiliteit?!


Afgelopen zondag 16 september trapte ik samen met onze ploeg de week van de mobiliteit af door onze deelname aan de autoloze zondag in het centrum van Haacht. Dit wordt langzaam aan een traditie. De autoloze zondag ontstond door CD&V Haacht. Wij dienden een voorstel in de gemeenteraad in om op 20 september 2015 een eerste deelname van autoloze zondag te organiseren.

Uittreksel uit verslag van de gemeenteraad van 26 januari 2015

1.A Voorstel tot deelname van de gemeente Haacht aan de autovrije zondag van 20 september 2015. (ingediend door Jozef Verdeyen – CD&V)
De raad besluit met 10 ja-stemmen (N-VA en CD&V) en 12 onthoudingen (Open VLD, Sp.a en Groen) het agendapunt goed te keuren.

Als mama en papa van 2 opgroeiende jongens vinden Tom en ik dat ze zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets doen. Maar dat vergt inspanning. Regelmatig schrik ik van bepaalde reacties in het verkeer. Bovendien moet je als fietser assertief te werk gaan, wat voor de jongste nog niet evident is, toch niet in het verkeer!

Binnen de ouderraad stelde ik me enkele jaren geleden kandidaat om in een werkgroep rond verkeersveiligheid te stappen. Een bevraging bij ouders van de lagere school leerde dat gevoel van onveiligheid ook de hoofdreden is om hun kinderen niet met de fiets naar school te laten gaan. We beslisten dat er moest geïnvesteerd worden: eerst in zichtbaarheid van de kinderen met fluovestjes, later met de plaatsing van een Octopuspaal aan de schoolpoort. Ik begeleidde afgelopen schooljaar ook de zesdejaars met de fiets naar de sporthal. Vaak best spannend om met een groep jonge fietsers op pad te gaan.

 Vanuit al die ervaringen stelden we met onze ploeg van CD&V Haacht vorige zomer een fietsbrochure samen. Hierin staan veilige fietsroutes in Haacht. Je kan die nog steeds gratis bestellen via onze website http://haacht.cdenv.be

Maar mobiliteit omvat veel meer: Kris Peeters, verkeersspecialist, gaf afgelopen woensdag zijn visie over Klimaat en mobiliteit. Met vele standpunten was ik het eens.
Eén ervan werd een strijdpunt voor Haacht in onze campagne: CD&V wil een integraal verkeersplan om de volgende jaren een beleid met onderbouwde visie op mobiliteit, in samenhang met ruimtelijke ordening, zodat belangrijke knooppunten en pijnpunten eindelijk kunnen worden aangepakt. Haacht heeft vele troeven: het STOP-principe kan hier worden gebruikt. Stappers en trappers eerst, dan gebruik van Openbaar vervoer en pas als laatste personenwagens. De volgende zes jaar wil ik me inzetten om via betere mobiliteit Haacht leefbaar en aangenaam te houden voor elke Haachtenaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten