zaterdag 1 september 2018

Milieubewust?!


MILIEUBEWUST?!

Van het tramverhaal had ik één ding geleerd: ik kende te weinig over de omgeving waar wij wonen. Ik wilde meer weten over onze buurt.Wat mag er wel of niet worden gebouwd? 

Wat zijn de plannen van het schepencollege met Lombaarden? 

Waar wil men naartoe met het centrum en de ring?
Ik besliste in de MilieuAdviesRaad (MAR) te stappen. Zo kon ik beter op de hoogte blijven en zelf voorstellen doen. Op 17 december 2013 woonde ik de eerste keer een vergadering bij.
De werking van de MAR gaat als volgt: 10 vergaderingen per jaar, waarvan 1 OPEN-MAR met een thema om inwoners van Haacht de kans te geven mee te komen luisteren en discussiëren. Zo was ‘Proper Haacht? Natuurlijk!’, een OPEN-MAR over voorkomen van zwerfvuil en afval. Vier deskundigen gaven hun visie. Lees meer op www.haacht.be/haachtinfo (april 2018)

De kennis van de leden over verschillende onderdelen van ‘milieu’, elk met hun eigen invulling en strijdpunten, maakt deze adviesraad bijzonder efficiënt.

Ik leerde over zwerfvuilmeters en -peters, over paddenoverzet en kamsalamanders, over ’t Schorisgat, Celis, Leuven Rechtdoor, Mafrans, den Hooiberg, straatverlichting, bijenhotels, kwaliteit van het oppervlaktewater, …
Adviezen aan het schepencollege  kan je terugvinden op de gemeentelijke website https://www.haacht.be/mar

Het gaat niet altijd over grote beslissingen. Toch was ik bijzonder fier dat de MAR-leden unaniem het gebruik en opbrengst van textielcontainers toewees aan ngo’s i.p.v. een private onderneming.

Sinds februari 2015 ben ik ondervoorzitter. Samen met Wim Claes, voorzitter van de MAR, bereid ik de agenda van de vergaderingen voor. Ik vervang ook Wim bij afwezigheid en mag dan de vergadering voorzitten. Spannend en leerrijk!
Voor mij ging het nog wat verder. Als vertegenwoordiger van de MAR ga ik 4 keer per jaar met de schepen van Leefmilieu mee naar de Overlegcommissie van Brussels Airport. De luchthaven geeft daar uitleg over aangevraagde thema’s van de verschillende buurgemeenten van Brussels Airport. Met de vraag naar uitbreiding vind ik het belangrijk dat er overleg is met de omwonenden. De leefbaarheid van de gemeenten rondom de luchthaven blijft een belangrijk punt om te verdedigen, zonder economische belangen uit het oog te verliezen.

Een andere weg die voor betere leefkwaliteit gaat, is de Klimaatraad van Haacht. Na een moeizame start is dit door de inspanning van een bijzonder enthousiaste voorzitster uitgegroeid tot een bron van kennis en activiteiten rond klimaat in Haacht. Als lid kan ik dit alleen maar toejuichen.


Laatst nam ik, samen met nog 70 Haachtenaren, deel aan ‘Curieuze neuzen’. om de luchtkwaliteit te meten. Eind september krijg ik de meetresultaten toegestuurd over de luchtkwaliteit in mijn straat… Zeer benieuwd!

‘Milieubewust’ staat dus niet zomaar een slogan op mijn verkiezingsaffiche! Laat dat duidelijk zijn! 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten